ADAPTACJA NA RYNKU PRACY
ADAPTACJA NA RYNKU PRACY
Postępujący rozwój technologii wywiera znaczący wpływ na rynek pracy oraz jego wymagania pod względem zapotrzebowania kadrowego. Zmiany te zachodzą na tyle szybko, że nie sposób przewidzieć jakie zawody oraz kwalifikacje staną się najbardziej pożądane w kolejnej dekadzie.

Artykuł zgodny ze stanem prawnym na dzień: 2019-11-15

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom firm, pracownicy coraz częściej deklarują chęć kształcenia się w nowatorskich kierunkach lub całkowitego przekwalifikowania zawodowego. Daje im to większe spektrum możliwości, a co za tym idzie, swobody w wyborze branży, stanowiska pracy oraz odpowiedniego wynagrodzenia.

Niepewna przyszłość rynku pracy

Rynek przyszłości kładzie coraz większy nacisk na korzystanie ze sztucznej inteligencji, umiejętności cyfrowe, odporność na stres, nastawienie na wyniki, a przy tym kreatywność i zmysł planowania strategicznego. Według danych MacArhur Foundation wiadomo już dziś, że 65 procent obecnych dzieci w wieku szkolnym będzie wykonywać zawody, które jeszcze nie istnieją. Nie jest to jednak nic niezwykłego, gdyż takie zmiany zachodzą z konieczności przystosowania się do obecnych trendów i nowoczesnych technologii. Co najbardziej zadziwia, to prędkość zachodzenia tych zmian.

Strach przed automatyzacją

Największą zmianą, jaką obserwujemy na przestrzeni ostatnich kilku lat jest automatyzacja, która rewolucjonizuje oblicze wielu branż. Jest to nieuchronne zjawisko, które wzbudza obawy związane z ryzykiem utraty pracy i powiększaniem się bezrobocia. Jednak z badań rynku przeprowadzonych w Polsce oraz 44 innych krajach przez ManpowerGroup wynika, że automatyzacja nie musi oznaczać przejmowania miejsc pracy przez roboty. Raport pokazuje, że większość przedsiębiorców nie ma w planach redukcji etatów w wyniku automatyzacji. Warunkiem jest jednak relokacja umiejętności i kompetencji pracowników w kierunku umiejętności miękkich, chodzi tu głównie o rozwój inteligencji społecznej, emocjonalnej oraz zdolności kompleksowej analizy. Są to parametry bardzo mocno związane z naszą psychiką, które pozwalają zachować się skutecznie w określonych sytuacjach.

Adaptacja drogą do sukcesu

Niepohamowany rozwój nowych technologii będzie sprzyjał procesom automatyzacji i robotyzacji części obowiązków pracowniczych, niektórych stanowisk, a nawet całych działów produkcyjnych. Firmy, optymalizując koszty, zwiększając efektywność przy jednoczesnym skróceniu czasu, będą zastępować pracę ludzką za pomocą robotów i sztucznej inteligencji. Mimo postępowania procesu automatyzacji, nadal będą potrzebni pracownicy do obsługi nowoczesnych urządzeń, osoby posiadające umiejętności analityczne, czy osoby z odpowiednim zmysłem estetycznym, którego maszyny nie zastąpią. W nadchodzących latach pożądanymi na rynku pracy będą pracownicy kreatywni, innowacyjni i komunikatywni, cechujący się wyobraźnią, zmysłem strategicznym i łatwością w rozwiązywaniu problemów. Istotnymi, a może i najważniejszymi cechami, będzie zdolność adaptacji do ciągle zmieniających się trendów, otwartość na zmiany oraz chęć zdobywania wiedzy. To wszystko może okazać się przepisem na sukces zawodowy. W końcu jedyną stałą rzeczą w życiu człowieka jest zmiana.

źródło: zielonalinia.gov.pl

Strona do poprawnego działania używa plików cookie. Więcej informacji w Polityce prywatności